Ogłoszenia

III ogłoszenie o sprzedaży samochodu Renault Master

więcej

Drawsko, dn. 26.11.2018r. OGŁOSZENIE DOTYCZY: WYMIANY WODOMIERZY U ODBIORCÓW W MOCZYDŁACH I PEŁCZY Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. informuje mieszkańców wsi...

więcej

Drawsko, dn. 29.10.2018r. II OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o. o. informuje o zamiarze sprzedaży samochodu ciężarowego Renault Master Rok produkcji: 2002 Nr identyfikacyjny pojazdu :...

więcej
23-08-2018

Wyniki badań wody

Wynik badań wody - dla SUW Drawsko i SUW Chełst.

więcej

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące od dnia 04.07.2018r.

więcej

Ogłoszenie: Dnia 26.01.2018r. ZKiW w Drawsku Sp.z o.o. nieczynny! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki ZKiW W Drawsku Sp. z o.o. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. dnia 26.01.2018 r. ZKiW w...

więcej
30-12-2017

Ogłoszenie

więcej