Ogłoszenia

Uchwała nr LIV/318/2014 Rady Gminy w Drawsku z dnia 29.10.2014r. w sprawie: zatwierdzenia stawki za 1 m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej i dowożonych do oczyszczalni ścieków w...

więcej

Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Spółki Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o. o. z dnia 02.01.2014r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Zakład Kanalizacji i...

więcej