Za nieuregulowane należności w terminie naliczane będą odsetki ustawowe

Szanowni Państwo, 
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z § 27 pkt.1 Umowy o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz  § 18 pkt. 4 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków od dnia 01.08.2016r. za nieuregulowane należności w terminie naliczane będą odsetki ustawowe.Dodano: 10-06-2016