Nieznane osoby podszywają się pod konserwatorów pobierających opłaty

UWAGA

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy sygnały od mieszkańców naszej gminy o pojawiających się osobach, które podszywają się pod konserwatorów pobierających opłaty za wodę i za ścieki, zatrudnionych w Zakładzie Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.

Informujemy, że osobami uprawnionymi do poboru opłat i sprawdzania wodomierzy są:

Pan Marian Kowal oraz

Pan Piotr Kowal

posiadający ważne legitymacje służbowe, które są zobowiązani okazać każdorazowo przy wykonywaniu ww. obowiązków.

W przypadku stwierdzenia faktu podawania się za pracowników Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. innych osób niż wyżej wymienione, prosimy przypadki takie zgłaszać na Policję oraz prosimy przekazać taką informację do biura Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku pod nr tel. 67 2569148.

 

Krystian Kawczyński

Prezes Zarządu

Zakładu Kanalizacji

i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.

Dodano: 13-05-2016