Od dnia 16 marca 2020 roku wstęp do Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. zostaje ograniczony.

 Od dnia 16 marca 2020 roku wstęp do Zakładu Kanalizacji       i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. zostaje ograniczony.

 
 
W związku z realnym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem Zakład Kanalizacji                          i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. zawiesza do odwołania odczyty wodomierzy i pobór gotówki przez inkasentów za usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków. 
Faktury wystawiane będą za podstawie średniego zużycia wody z poprzednich miesięcy                    i przekazywane za pomocą skrzynek pocztowych.  Istnieje też możliwość otrzymania faktur za w/w usługę poprzez podanie stanu wodomierza telefonicznie pod numerem 67 256 91 48 lub e-mail zkiwdrawsko@onet.pl.
 W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 prosimy naszych Klientów o przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: zkiwdrawsko@onet.pl oraz korzystanie z kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 67 256 91 48.
 

Dodano: 16-03-2020