Przywrócenie bezpośredniej obsługi interesantów

UWAGA

Szanowni Klienci Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.

Przywracamy bezpośrednią obsługę w Zakładzie Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja 2020 r. w Zakładzie Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o., przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Powyższe zmiany są podyktowane uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie również od 25 maja 2020 r.

 

(-) Krystian Kawczyński

Prezes Zarządu

 

 

 

 

Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).

Dodano: 25-05-2020