Opłaty

Stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 04.07.2018r. 

(pliki do pobrania - niżej)